T
Reaction score
3

Profile posts Latest activity Postings About

  • http://biareview.com/ http://anztheme.com/ dịch vụ thành lập công ty trọn gói tư vấn luật dịch vụ kế toán giá rẻ trung tâm kế toán i, rất nhiều thư viện lân cận đều muốn lấy các tác phẩm của Tào Bằng để dạy học.
    Từ đó cũng có thể thấy được, ảnh hưởng của Tào Bằng trong lòng dân lớn đến mức nào.
    Trong thời đại này, mọi người không giải trí nhiều lắm.
    Sau khi ra đời, " Tam tự kinh" của Tào Bằng rất được người đời tán dương. Có người từng đến Tùy Dương mời Trương Thái biên soạn " Nhạc phủ" để tạo thành ca khúc, cũng nhanh chóng được truyền ra ngoài. Mọi người có thể không biết Tào Bằng là ai, nhưng nếu không biết Tam tự kinh, Bát Bách Tự Văn, thì đúng là chưa từng đọc qua sách. Đây chính là thế lực ảnh hưởng của Tào Bằng.
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top