S
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings About

  • http://biareview.com/ trung tâm đào tạo kế toán http://anztheme.com/ dịch vụ thành lập công ty trọn gói tư vấn luật dịch vụ kế toán ên ngoài cơ thể là chuyện thế nào? Đó là chuyện khi nào Cơ Động đạt tới Cửu Quan mới có khả năng làm được.
    Nhưng mà, hiện tại đã có được kỹ năng Dung Hợp Thần Thuật này, tình hình liền trở nên khác hẳn. Linh Hồn Chi Hỏa không thể phóng thích ra ngoài được, nhưng mà, thông qua Dung Hợp Thần Thuật, lại có thể đem các loại vũ khí ma lực bên ngoài dung nhập vào trong thân thể, trực tiếp tiếp xúc với Linh Hồn Chi Hỏa, dùng Linh Hồn Chi Hỏa để nuôi dưỡng chúng nó. Với phẩm chất hiện tại của Quân Ma Âm Dương Khải của Cơ Động, nếu có thêm Linh Hồn Chi Hỏa nuôi dưỡng, Cơ Động tin tưởng, nó nhất định c
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top