S
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings About

 • http://biareview.com/ http://anztheme.com/ dịch vụ thành lập công ty trọn gói tư vấn luật dịch vụ kế toán giá rẻ trung tâm kế toán chẳng phải là dẫn sói vào nhà hay sao?"
  Nếu thật sự xảy ra chuyện như vậy, ngay cả Y Tịch cũng bị phiền phức.
  Đồng thời, Y Tịch cũng cần thời gian chuẩn bị, tạo đủ khí thế trước khi Lưu Bị đến, nếu không khi y đến đây, chỉ với một mình Y Tịch, cũng khó mà có thể ủng hộ được. Cho nên, Tuân Thầm không muốn tới quá sớm, Y Tịch cũng vui vẻ đồng ý, chuẩn bị liên lạc thêm với một số người để khi Lưu Bị đến có thể có được sự giúp đỡ lớn hơn.
  Ngay khi Y Tịch vừa rời khỏi phủ đệ của Lưu Biểu, một nô bộc vội vàng đi đến, sau khi đi qua lầu giữa, tiến vào phòng khách ở hậu đường.
  Trong phòng khách,
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
Top