Silentman
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings About

 • http://biareview.com/ http://anztheme.com/ dịch vụ thành lập công ty trọn gói tư vấn luật dịch vụ kế toán giá rẻ trung tâm kế toán Giang Hạ Hoàng Biếm. "Hương cửu linh, năng ôn tịch" trong "Tam Tự kinh" mà Tào Bằng viết chính là người trong dòng tộc Hoàng Biếm. Trước đó, con gái của Hoàng Biếm theo Tào Bằng đến Hứa Đô đã được ba năm. Lần này, Hoàng Biếm tới chắc chắn là vì hôn sự của hắn. Vì thế trong lòng ta hơi sốt ruột.
  Hoàn thị ngạc nhiên nói:
  - Tào Bằng thành thân, đây là việc tốt, sao tỷ tỷ lại nôn nóng vậy?
  - Muội cũng biết, Tào Bằng là thầy dạy vỡ lòng cho Thương Thư chứ?
  - Đương nhiên biết.
  - Vậy muội cũng biết, vì sao ta muốn để Tào Bằng làm thầy dạy vỡ lòng cho Thương Thư chứ?
  Hoàn thị ngạc nhiên không hi
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
Top