S
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings About

 • http://biareview.com/ trung tâm đào tạo kế toán http://anztheme.com/ thành lập doanh nghiệp giá rẻ tư vấn luật dịch vụ kế toán nh nhất trong lớp thanh niên.
  Hoàng Lập Tân sợ cục diện thay đổi, cho nên không chút do dự nói:
  - Nếu Phó viện trưởng Cơ Động đã muốn cùng Phất Thụy đổng sự giao thủ, chuyện này ta liền đáp ứng. Về phía Phất Thụy đổng sự có ứng chiến hay không thì ta không dám đảm bảo. Vừa rồi Miểu Miểu tiểu thư cũng đã nói qua, Phất Thụy mấy ngày qua thực sự không ổn lắm, hay là mời Phó viện trưởng Cơ Động tự mình tìm hắn hiệp thương.
  Cơ Động gật đầu nói:
  - Một khi đã như vậy, phía Âm Dương học đường phiền ngài chuẩn bị. Sáng ngày mai chúng ta sẽ tiến hành tỉ thí.
  Vừa nói, hắn vừa đứng dậy. Mọi việc đã x
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
Top