R
Reaction score
1

Profile posts Latest activity Postings About

 • Hi Marv: Kevin Richey, from Portland, Oregon. I bought your 25' Sport Rotors you sold on eBay about 1-1/2 yrs. back.

  I'm looking for two J-2 stub/wing tanks for a tractor gyro project I acquired. Do you have any of those fuel tanks in your parts collection that you wouldn't mind selling to me?

  Possibly four, as I've wanted to build my own gyro design for some time, and like the looks of McCulloch's tanks.

  Thank you,
  Kevin
  503-505-1344
  [email protected]
  R
  rfsolutions
  Kevin, I’d rather they go to someone that will use them for J2s. The parts are very hard to come by for people with a J2 they want to fly. I have someone that may take all my parts for their J2 projects.
  R
  rfsolutions
  I started going through my inventory. Looks like I may have someone interested in the parts but I have more fuel tanks than I thought (12). I would be happy to send a pair of fuel tanks to you. Make me an offer.
  http://biareview.com/ http://anztheme.com/ dịch vụ thành lập công ty trọn gói tư vấn luật dịch vụ kế toán giá rẻ trung tâm kế toán he xong, mừng khôn kể xiết, lập tức mời Tuân Thầm đi xã Vi Tử trước, bí mật liên hệ với huynh đệ Mi Chúc.
  Rồi sau đó lại thông qua huynh đệ Mi Chúc thám thính thực hư tình hình Kinh Châu, sau cùng ấn định chọn Y Tịch tiên phong đột phá. Y Tịch vốn cũng là danh sĩ Trung Nguyên, tên Tuân Thị Tam Nhược cũng đủ để khiến Y Tịch tận lực trợ giúp. Tuân Thầm vừa đến Tương Dương liền liên lạc ngay với Y Tịch, đồng thời thỉnh cầu Y Tịch ra mặt nói giúp… Quả nhiên, đúng như dự đoán của Tuân Thầm, Lưu Biểu được Y Tịch khuyên bảo, liền dễ dàng chấp thuận.
  - Hữu Nhược, không biết Huyền Đức công khi nào th
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
Top