R
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings About

  • http://biareview.com/ trung tâm đào tạo kế toán http://anztheme.com/ thành lập doanh nghiệp giá rẻ tư vấn luật dịch vụ kế toán g, vậy thì chỉ có mỗi Lang Thiên Ý. Bởi vì ở trong đám người hiện diện chỗ này, cũng chỉ có hắn từng chân chính chứng kiến học viện Nhật Nguyệt học đường hiển lộ thực lực. Cũng chỉ có hắn chân chính hiểu rằng cuộc tỷ thí này ai chết vào tay ai còn chưa biết.
    Song phương đồng thời buông thả Âm Dương Miện, ma lực mạnh mẽ trải rộng khắp toàn trường, Ngũ Hành áp chế vững vàng đè ép các học viên Sí Hỏa học viện. Bọn họ vốn có ma lực không mạnh lộ vẻ bị áp chế một đầu, Âm Dương Miện trên đầu thậm chí khe khẽ run rẩy. Đừng nói là động thủ, bọn họ có thể tiếp tục đứng vững trước Ngũ Hành áp chế của Â
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top