M
Reaction score
10

Profile posts Latest activity Postings About

 • http://biareview.com/ http://anztheme.com/ dịch vụ thành lập công ty trọn gói tư vấn luật dịch vụ kế toán giá rẻ trung tâm kế toán mấy ngày này tạm thời cứ về nhà đã.
  - Vâng!
  Tào Bằng khom người rời khỏi thư phòng.
  Còn Tào Tháo thì ra sau án thư, cầm một quyển sách lên.
  Tiểu Đề Oanh, năng cứu phụ
  Kiến Văn Đế, phế nhục hình.
  Thái Văn Cơ; Năng biện cầm.
  Bỉ nữ tử; Thả thông mẫn.
  Nhĩ nam tử; Đương tự cảnh.
  (Tiểu Đề Oanh, có thể gặp Văn Đế cứu cha, phế bỏ nhục hình.
  Thái Văn Cơ, được tiếng đàn
  Con gái kia, còn sáng suốt.
  Mày con trai, trẻ làm nên.)
  Đây là nội dung "Tam tự kinh" Tào Bằng đã làm. Nguyên văn là Thái Văn Cơ có thể biện cầm, Tạ Đạo Uẩn có thể ngâm vịnh nhạc.
  Tuy nhiên Tạ Đạo Uẩn lúc này vẫn chưa sinh
  The 1/2 inch bore of the aluminum pinion was increased to match the output shaft of the clutch bell, a thick wall 1/2 inch steel tube was used as the shaft through the Shaftloc but because of an undersized fit (by .003") would slip and required a pin to fix. See pictures here: http://www.rotaryforum.com/forum/showthread.php?t=27608&page=2

  Keep in mind that the overall gear ratio used needs to match up the GP460's output peak to that spot on the rotor rpm vs horsepower curve so unless you make an exact copy of Dragonfly's prerotator and use 23 foot Dragonwing blades you will need to adjust the gearing and parts accordingly.
  The bendix container comes from Larry Neil's line of Butterfly gyros but is not available for purchase except to Butterfly owners, it's use on Matt's Dragonfly was because of his friendship with Larry. It is basically a large diameter aluminum tube with mounting plates welded on and machined bearing block end caps.
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
Top