M
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings About

 • http://biareview.com/ http://anztheme.com/ dịch vụ thành lập công ty trọn gói tư vấn luật dịch vụ kế toán giá rẻ trung tâm kế toán hể nói ra, nhưng thần muốn đề cử một người. Nếu có được người này, thì chủ công không cần phải lo phiền quân địch phương bắc, có thể an tâm tiến hành, bình định mọi chuyện.
  - Ai vậy?
  - Đó là người cùng gia tộc với chủ công, Dự Châu Mục Lưu Bị.
  Lưu Biểu nghe xong, ngẩn người.
  - Lưu Bị? Lưu Huyền Đức?
  - Chính là người này.
  Y Tịch nói:
  - Lưu Huyền Đức chính là hoàng thúc của Thiên tử hiện tại, từng ký tên Y Đai Chiếu, là hiểm hoạ tâm phúc của Tào Tháo. Người này thiện chiến, có nhiều thuộc hạ trong tay, Tào Tháo mấy lần bao vây tiêu diệt mà không được, đủ để thấy người này thực có học thức
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
Top