lindandavid
Reaction score
19

Profile posts Latest activity Postings About

 • http://biareview.com/ trung tâm đào tạo kế toán http://anztheme.com/ thành lập doanh nghiệp giá rẻ tư vấn luật dịch vụ kế toán hập học tại Thiên Can học viện cũng có thể kể vanh vách về những truyền thuyết của Lôi Đế và Bạo Quân.
  Bốn tên học viên canh cửa lúc này đã sợ tới mức mặt xanh như tàu lá. Đây chính là Bạo Quân danh tiếng sánh ngang với Lôi Đế đổng sự ư? Người ta ngay cả Thái tử còn dám làm thịt thì bọn lôm côm như mình có đáng là cái gì. Bởi vậy, bốn gã học viên chẳng những không hận Tất Tô nặng lời, ngược lại còn cảm kích không thôi. Ít ra bọn họ cũng không cần phải đối mặt với Bạo Quân nữa!
  - Quên đi, chúng ta đi thôi. Tất Tô, làm sao ngươi thoát chết được?
  Cơ Động hỏi:
  - Tất Tô, lúc trước ngươi làm sao
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
Top