L
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings About

 • http://biareview.com/ trung tâm đào tạo kế toán http://anztheme.com/ dịch vụ thành lập công ty trọn gói tư vấn luật dịch vụ kế toán ồi sao? Làm sao lại biết là nam nhân cũng không phải là người tốt?
  A Kim lạnh lùng nói:
  - Bản thân nam nhân đã không phải là người tốt.
  Cơ Động im lặng không nói nên lời. Liệt Diễm mỉm cười, nói:
  - A Kim, kỳ thật, nếu ngươi nhận người nào cứu sống ngươi làm chủ nhân, như vậy, người đó cũng không phải là ta, mà là Cơ Động mới đúng. Chính hắn đã đem ngươi từ Thánh Tà Đảo trở về, đưa xuống thế giới Địa Tâm. Nếu như không có hắn, hiện tại bây giờ ngươi vẫn còn bị đóng băng trên Thánh Tà Đảo, không biết đến khi nào mới có thể khôi phục lại được.
  A Kim lắc lắc đầu:
  - Không, ta chỉ nhận ngươi l
  http://biareview.com/ http://anztheme.com/ dịch vụ thành lập công ty trọn gói tư vấn luật dịch vụ kế toán giá rẻ trung tâm kế toán … Mau mau cho mời.
  Lưu Biểu đứng dậy, đi ra thư phòng.
  Chỉ lát sau liền thấy một người đàn ông trung niên mặc áo đen, khí chất ung dung, đi dọc theo hai dãy nhà chính đi vào cửa thư phòng.
  - Ty chức Y Tịch, bái kiến chủ công.
  - Cơ Bá, mấy ngày trước nghe nói ngươi bị bệnh, cũng muốn đến thăm. Nhưng thật sự bận quá nhiều việc, không lúc nào rảnh để để đến được… Thế nào rồi? Đã khỏe hơn chút nào chưa?
  Y Tịch, tự Cơ Bá, là người quận Sơn Dương thuộc Duyện Châu.
  Nói ra thì người này cùng quê với Lưu Biểu, từ rất sớm đã đi theo Lưu Biểu, cũng có thể được coi là nguyên lão công thần từ khi Lưu
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
Top