I
Reaction score
7

Profile posts Latest activity Postings About

 • hế, sao có thể không lôi ngươi đi được? Đi một chút đi, chậm tí nữa lại không có chỗ mất!
  Lại nói, hai năm nay Tào Bằng đúng là rất ít lộ diện.
  Hoặc hắn ở nhà bầu bạn với thê tử, hoặc dạy cho đám Tào Xung đọc sách, học võ.
  Thỉnh thoảng hắn có ra ngoài cũng là vì có chuyện. Ví như có người ở Hải Tây tới, hoặc Trần Quần phái người qua bàn bạc công việc, hắn mới ra ngoài. Bình thường Tào Bằng luôn ở trong nhà,
  hiện, lập tức nhảy lên nhằm vào chủ nhân của mình.

  Cũng không phải toàn bộ thi khôi đều như vậy, ước chừng có một phần ba

  thi khôi sau khi ra khỏi quan tài, vẫn đứng ở nơi đó không nhúc nhích, mù mờ đưa mắt nhìn quanh bốn phía.

  Vương Lâm khiếp sợ nhìn cảnh tượng trước mắt, hễ thi khôi nào cắn nuốt

  tu sĩ xong, cuối cùng toàn bộ đều không sai biệt lắm có tu vi Trúc Cơ

  hậu kỳ. Nhìn mười mấy quái vật trước mắt, da đầu Vương Lâm phát lạnh, hắn thật cẩn thận lui về phía sau.
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
Top