G
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings About

  • http://biareview.com/ http://anztheme.com/ dịch vụ thành lập công ty trọn gói tư vấn luật dịch vụ kế toán giá rẻ trung tâm kế toán người nói là Tư không đồng ý ư?
    -Đúng vậy!
    Tào Hồng trầm giọng nói:
    -Từ hai tháng trước, Trần Quần đã thượng tấu lên Tư không, chỉ có điều Tư không vẫn chưa quyết định, cho nên người ngoài cũng không biết mấy. Hôm qua, sau khi Tư không và đám người Văn Nhược bàn bạc xong xuôi, mới quyết định áp dụng thử phương pháp này ở hai vùng đất Hải Tây và Tuy Dương. Chẳng qua, chuyện này cần có ngươi và Trường Văn ra mặt giật dây mới được. Ta cũng thấy có lý. Hơn nữa, đổ phường kiếm tiền dù sao cũng không hợp pháp, vì thanh danh của Tư không, ta cũng đành phải rút khỏi thôi. Rút lui thì rút nhưng cũn
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top