G
Reaction score
6

Profile posts Latest activity Postings About

 • http://biareview.com/ trung tâm đào tạo kế toán http://anztheme.com/ dịch vụ thành lập công ty trọn gói tư vấn luật dịch vụ kế toán giá gấp đôi bình thường cho ngươi. Mười khỏa Tam Giai Tinh Hạch là một vạn kim tệ, mười khỏa Tứ Giai Tinh Hạch bốn vạn kim tệ, cộng lại là năm vạn kim tệ. Giá của một khỏa Bát Giai Tinh Hạch là ba mươi vạn đến năm mươi vạn kim tệ, tùy thuộc vào phẩm chất. Nếu như ngươi có Tinh Hạch thì tốt, còn nếu như không có, mười khỏa Bát Giai Tinh Hạch, ta có thể giảm giá cho ngươi một chút, chỉ lấy bốn trăm vạn kim tệ thôi.
  Nghe lời lão giả nói, Cơ Động không khỏi nhíu nhíu mày. Một quyển sách không ngờ lại bán bốn trăm vạn kim tệ, cái này tuyệt đối cũng là hét giá trên trời. Hắn tự nhiên nhìn ra được,
  Hi mark
  not sure if you remember me. I met you once, and bought Dwane,s air command. I live down in sheridan.
  How have you been?
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
Top