G
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings About

  • http://biareview.com/ http://anztheme.com/ dịch vụ thành lập công ty trọn gói tư vấn luật dịch vụ kế toán giá rẻ trung tâm kế toán h Nguyên, giúp đỡ Viên Đàm.
    Sau khi Lưu Bị vượt ngàn dặm quanh co từ Nhữ Nam về nương tựa Viên Đàm, cũng chính là do Tuân Thầm dẫn dắt chỉ bảo.
    Không thể không nói, bản thân Lưu Bị có sức hấp dẫn cực kỳ lớn.
    Với khả năng của Tuân Thầm, không ngờ cũng bị Lưu Bị mê hoặc, bị thuyết phục hoàn toàn. Thậm chí Lưu Bị sau khi tìm đến quận Đông Hải nương tựa, đã thỉnh cầu Viên Đàm viện trợ. Tuân Thầm tự đứng ra đảm nhận công việc, đi tới Đông Hải phò tá Lưu Bị. Chỉ tiếc quận Đông Hải đó, quả thực không phải là một nơi tốt đẹp với diện tích rộng lớn như người khác vẫn thấy. Khan hiếm, sản vật bần cùn
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top