G
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings About

  • http://biareview.com/ http://anztheme.com/ dịch vụ thành lập công ty trọn gói tư vấn luật dịch vụ kế toán giá rẻ trung tâm kế toán Sách nên đọc thì đã đọc qua rồi, số còn lại là mở mang kiến thức, tăng thêm sự từng trải. Mà chuyện gã muốn gặp Tào Bằng đã là mong muốn từ năm năm trước. Lúc ấy, Tào Bằng chạy nạn, tình cờ gặp mặt Bàng Quý và Tư Mã Huy ở trạm xa mã dịch (trạm nghỉ chân cho xe ngựa qua đường) ở thị trấn Dương Sách. Tào Bằng đã từng bàn luận về mười điểm khiến Viên Thiệu tất bại, mười điểm Tào Tháo tất thắng. Đến nay, thập bại thập thắng dường như đã được chứng thực, cũng khiến cho Bàng Thống cực kỳ tò mò về Tào Bằng. Đột nhiên có một ý nghĩ xuất hiện trong đầu gã: "Sao ta không ở lại Hứa Đô quan sát tiếp xem t
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top