G
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings About

  • http://biareview.com/ trung tâm đào tạo kế toán http://anztheme.com/ thành lập doanh nghiệp giá rẻ tư vấn luật dịch vụ kế toán ong, cho nên cũng không cần phải lưu lại chi cho phiền phức. Những Đổng sự này cũng không muốn cùng hắn giao thiệp, và hắn cũng chán ngấy khi phải đối diện với những người này.
    Hoàng Lập Tân cơ hồ như trút được gánh nặng, lập tức mang theo một đám đổng sự khẩn trương rời đi. Cơ Minh Bộ ngoài mặt không tham gia lần trao đổi này, nhưng trên thực tế hắn vẫn rất quan tâm, bây giờ mọi việc đã xong, trước tiên phải báo cho Cơ Minh Bộ biết rõ.
    Hoàng Lập Tân cùng đám đổng sự đã rời đi, Cơ Động ngược lại vẫn bình thản ngồi xuống. Bởi vì hắn biết đồng bọn của hắn đang chờ hắn giải đáp những nghi vấn t
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top