G
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings About

 • http://biareview.com/ http://anztheme.com/ dịch vụ thành lập công ty trọn gói tư vấn luật dịch vụ kế toán giá rẻ trung tâm kế toán giờ chỉ còn lại mình ngươi. Sau khi Bàng Nguyên An mất, ta càng cảm thấy cô đơn…
  - Chủ công...
  Y Tịch vừa muốn mở miệng muốn nói, đã thấy Lưu Biểu giơ tay ngăn lại.
  - Đúng rồi, ngươi tới thật đúng lúc, ta cũng đang có chuyện muốn thảo luận với ngươi.
  - Không biết là chuyện gì?
  - Chắc ngươi cũng đã nghe nói đến, Tào Mạnh Đức đánh bại Viên Bản Sơ ở Quan Độ. Ta muốn phái người đi Hứa Đô, chỉ có điều trong lúc nhất thời lại không tìm được người thích hợp. Ta đã tuyển vài người, vẫn muốn nhờ Cơ Bá giúp ta chọn lựa một chút.
  Quả nhiên, Lưu Biểu cuối cùng đã lựa chọn chịu thua.
  Trong lòng Y Tị
  hello Gary. I need the same things . Please le tme know if you find some extras. Thanks, Harry
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
Top