F
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings About

  • wordpress http://biareview.com/ thành lập doanh nghiệp tư vấn luật trung tâm đào tạo kế toán dịch vụ kế toánp nơi tôn trọng.
    Là con gái của Tống Hạo Thiên, Tống Anh Lan mặc dù không có đảm nhiệm chức vụ gì, nhưng vẫn quản được rất nhiều việc kinh doanh của Tống Thị gia tộc trước kia, hơn nữa với bạn bè của cha, ảnh hưởng siêu nhiên về địa vị ở quốc nội, đừng nói trong số các thương nhân, chính là đại nhân vật của cả Bắc Kinh này, thấy bà ấy cũng phải cười híp mắt kêu cháu gái.
    Hiện tại Diệp Thiên xem như hiểu được vì sao vừa rồi vị Kỷ công tử kia nghe thấy mình nói không biết Anh Lan là ai, lại biểu cảm như vậy. Bởi vì trong mắt các con em thương nhân, Tống Anh Lan quả thực chính là tấm gương cho bọn họ nhìn lên m
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top