D
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings About

 • http://biareview.com/ http://anztheme.com/ dịch vụ thành lập công ty trọn gói tư vấn luật dịch vụ kế toán giá rẻ trung tâm kế toán không có tâm trạng vui vẻ đón tân niên.
  Ông ta thậm chí còn không có lòng dạ nào để chú ý tới Thái phu nhân, một mình ngồi trong thư phòng, xem tin chiến sự, cảm thấy đầu đau như búa bổ. Vào tháng mười một, Tôn Quyền lại một lần nữa phát động công kích ở Giang Hạ. Hoàng Tổ liều chết ngăn cản, cuối cùng chặn được Tôn Quyền, nhưng cũng bị tổn hao binh tướng.
  Hoàng Tổ khẩn cầu Lưu Biểu điều thêm quân đến Giang Hạ.
  Về yêu cầu viện binh của Hoàng Tổ, Lưu Biểu hiển nhiên không có ý kiến, vì vậy liền đồng ý cử anh vợ Thái Mạo, Trương Doãn thủy quân Tương Dương gấp rút đi tiếp viện cho Hoàng Tổ.
  Ô
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
Top