D
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings About

  • http://biareview.com/ trung tâm đào tạo kế toán http://anztheme.com/ dịch vụ thành lập công ty trọn gói tư vấn luật dịch vụ kế toán i, cũng không phải là hai vị Miện Hạ. Hai vị Miện Hạ mặc dù có quan hệ không tầm thường với Ma Sư Công Hội, nhưng bọn họ cũng không phải là người của Ma Sư Công Hội, ta cũng không có mặt mũi lớn như vậy, mời hai người bọn họ ra tay. Người ta muốn mời chính là ngươi. Mặc dù ma lực của ngươi quả thật chỉ có sáu mươi mốt cấp, nhưng mà ta hoàn toàn tin tưởng, ngươi nhất định sẽ giúp cho Công Hội đạt được một trận thắng lợi.
    Cơ Động nhìn Hi Lạc:
    - Chính bởi vì ta là đệ tử của hai vị Miện Hạ, cho nên ngươi mới có lòng tin với ta như vậy? Hơn nữa là vì ta vừa mới gia nhập Ma Sư Công Hội, cho nên ng
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top