D
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings About

 • ay mắn như vậy, chỉ chậm nửa bước vừa định chạy ra thì Đan giới đóng cửa, hoàn toàn nhốt bọn họ ở trong Đan giới.
  Tuy nhiên, Hoa Thiên Đô lại bị Tử Vong Thiên Quân mang đi.
  Một trận đại chiến vớicông ty luật theme thành lập công ty số điện thoại tư vấn luật tư vấn luật nhac san cuc manh kết cục bốn vị Thiên Quân đều bị nhốt lại ở Đan giới, Hoa Thiên Đô bị Tử Vong Thiên Quân mang đi chậm rãi bế mạc.
  Tử Vong Thiên Quân tiến vào Đan giới chỉ mang được Hoa Thiên Đô đi, ngoài ra không chiếm được ích lợi gì.
  Mà Cửu Tự Đạo Phù, Thiên Táng Quan trên người Hoa Thiên Đô đều bị Phương Hàn cướp lấy, giá trị cũng hoàn toàn mất đi, tương lai không có khả năng tranh hơn thua với Phương Hàn.
  Tu
  I meant "(" months until retirement. I hope that you are doing better. Hospital stays suck. I'm dealing with Tricare. I need knee replacement, but they say at 43 years old that I'm too young...think they just do not want to pay,
  Joe, Yeah I'm back in the states. ( months until retirement. Been busy with getting things in order. I have to drive to Ft Campbell to clear and retire. Have not done meuch with my project either. Busy busy busy
  Are you back in CONUS?
  I haven't been doing much on my project due to a couple of hospital stays over the last few months.
  Dave have you considered using a stabilizer bar for you rotor like the Bell system? I'm also changing my airfoils to ones with a down reflex.
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
Top