D
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings About

  • http://biareview.com/ http://anztheme.com/ dịch vụ thành lập công ty trọn gói tư vấn luật dịch vụ kế toán giá rẻ trung tâm kế toán ền đậu hũ..
    Sau khi Từ Thứ ra ngoài đi học, mẫu thân Từ Thứ dựa vào bán đậu hủ mà sống, ở nơi này dù so với đậu phụ đời sau thì gấp trăm lần.
    Mỗi buổi sáng sớm, sẽ có các tửu quán mua đậu phụ của Từ mẫu, sau đó mười ngày tính tiền một lần, tính cả một tháng cũng có thể thu được hai, ba quan tiền. Chỉ có điều năm nay giá cả đều tăng cao, một đấu lương thực trị giá một trăm hai mươi tiền, đối với một gia đình bình thường, cũng không phải là một gánh nặng nhỏ. Thêm nữa lại thêm Từ Thứ học ở bên ngoài, tuy không xin tiền của mẫu thân, nhưng mẫu thân vẫn quen việc góp nhặt tiền khi nào có người đ
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top