D
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings About

 • http://biareview.com/ http://anztheme.com/ dịch vụ thành lập công ty trọn gói tư vấn luật dịch vụ kế toán giá rẻ trung tâm kế toán ủa Lưu Biểu này tuy tuổi còn nhỏ, cũng là người Kinh Châu; còn người con cả Lưu Kỳ của Lưu Biểu, dường như trước sau vẫn luôn ở ngoài Kinh Châu, không được người Kinh Châu chấp nhận.
  Lưu Biểu cũng biết, phương diện này tất nhiên có bóng dáng của Thái gia…
  Thái gia, là đại tộc ở Kinh Châu, không thể không có tiếng nói.
  Nhưng người con cả Lưu Kỳ của Lưu Biểu mặc dù cùng vào Kinh Châu, những năm gần đây cũng rất cẩn trọng, làm tròn bổn phận, cũng không mắc phải sai lầm nào.
  Nếu lập con thứ, vậy thì người con cả Lưu Kỳ sẽ phải xử trí thế nào?
  - Sứ Quân, Y Tịch tiên sinh có việc cầu kiến.
  - A
  I am (gyro28866) David McCutchen, I am in Dickson also. Great to know another rotorhead is in the area.
  It is interesting to find more gyro enthusiasts in the area. Billy Gyro is is south of you in Clarksville and I am farther south in Dickson. Learned to fly in the AA1A a few decades ago.
  How long have you been flying Dale? I hope to get this a/c up by next month. I want to run it up this weekend if I can. A few wire to run and it will be ready to crank!
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
Top