C
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings About

 • http://biareview.com/ http://anztheme.com/ dịch vụ thành lập công ty trọn gói tư vấn luật dịch vụ kế toán giá rẻ trung tâm kế toán i Gia Cát Lượng, người từ một thế tộc ở nơi khác tới. Lời nhắc nhở của Tư Mã Huy cũng là lý do chính khiến Hoàng Thừa Ngạn cuối cùng đã đưa ra quyết định dẫn Bàng Thống đi khỏi Kinh Tương. Trong thâm tâm, Hoàng Thừa Ngạn cũng hy vọng, Bàng Thống có thể ở lại cùng với Tào Bằng, nói không chừng có thể trợ giúp Tào Bằng nữa.
  Hiện giờ xem ra, Tào Bằng không hề trông mặt mà bắt hình dong, ngược lại cực kỳ coi trọng Bàng Thống.
  Việc này cũng khiến Hoàng Thừa Ngạn bớt được một nỗi băn khoăn, yên tâm thảo luận chi tiết hôn sự với Tào Cấp.
  Còn Tào Bằng và Bàng Thống tới hoa viên thưởng mai uống rượu
  Hi Colin, sorry I did not see your message. We have been moving house and dealing with Work cover medicals etc. Almost have all the "****" behind us.

  I don't know the rego number. I am hoping to have a modified RAF that my mate Chum with a little help from me ready to fly in a few weeks. This will bring you up to date with our goings on. http://paulanderil.blogspot.com.au/

  Aussie Paul :)
  At work now Phill. Thought I would look for your message before it was time to start at 6am. Day is going good so far but its dark out side and I'm unsure what is hiding out there waiting for me. Think I might go and have a look.
  Cheers.
  Colin
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
Top