B
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings About

  • http://biareview.com/ http://anztheme.com/ dịch vụ thành lập công ty trọn gói tư vấn luật dịch vụ kế toán giá rẻ trung tâm kế toán ờ nhạt, gió tuyết xoẹt qua, dấu chân kia trong chớp mắt đã không nhìn thấy đâu cả… Đạp tuyết vô ngân (dẫm lên tuyết không để lại dấu vết)? Đây có phải hơi quá không?
    Trong tiểu thuyết kiếm hiệp, thông thường sẽ xuất hiện cảnh tượng như vậy. Cái đó gọi là nhất diệp độ giang, đạp tuyết vô ngân (một chiếc lá có thể vượt qua sông, dẫm lên tuyết không để lại dấu vết), đó chính là võ công đạt đến trình độ thượng thừa, mới có thể xuất hiện hiện tượng như thế được. Có điều trước đó, Tào Bằng vẫn cho rằng cái gọi là đạp tuyết vô ngân, vốn dĩ là bịa đặt.
    Nhưng lại không nghĩ rằng, ngày hôm nay, ở nơi
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top